Surowiec drzewny z zagajnika topoli

Wraz z rozwojem gospodarki i populacji rośnie zapotrzebowanie na drewno dla celów przemysłowych i energetycznych. Równocześnie rosną także motywacje dla ochrony środowiska i ograniczenie pozyskiwania surowca w lasach. Przykładem takiej tendencji w Polsce są ograniczenia produkcyjnych funkcji lasu związane m.in. z objęciem dużych obszarów leśnych ochroną w ramach programu Natura 2000.

W ciągu ostatnich kilku lat, wskutek niewystarczającej podaży surowca drzewnego w kraju, ponad 30% drewna przetwarzanego przez przemysł pochodziło z importu, głównie z krajów Europy wschodniej. Jednym z najważniejszych sposobów na złagodzenie braku zbilansowania popytu i podaży jest zwiększenie produkcji drewna w poza ekosystemami leśnymi, przede wszystkim w zagajnikach drzew szybko rosnących jak topola hybrydowa.

Rynkowe ceny drewna każdego roku rosną. Zagajnik stanowi sposób na zapewnienie sobie własnego surowca opałowego na potrzeby ogrzewania budynków gospodarskich, domowych. Sezonowane drewno można z powodzeniem stosować w kominku. Drewno z zagajnika można także sprzedać w postaci zrębki  lub całych kłód o długości 1,2 m lub 2,5 m. Zależnie od lokalizacji Państwa gruntów, dostrzegamy szereg jednostek wykorzystujących drewno tego typu na skalę przemysłową. Oto wybrane przykłady:

Suhox

Wymagania glebowe dla nasadzenia zagajnika są względnie niskie - zalecamy gleby głębokie, gliniaste, ale przepuszczalne, żyzne, pH obojętne lub zasadowe. Plantację można ustanowić zarówno na gruntach rolnych uprzednio wykorzystywanych rolniczo, jak też na łąkach i nieużytkach - po specjalnym przygotowaniu.

Nasadzenie zagajnika jest o tyle korzystne, że stanowi on jedną z form zazielenienia. Poza możliwością generowania własnego surowca drzewnego od początku 2015 roku można otrzymać dodatkową dopłatę za greening w wysokości 74 EUR/ha.

Roczna ilość surowca drzewnego generowana przez hektar zagajnika w skali roku to około 20-25 ton. Średnica drzew po 4 latach od nasadzenia wynosi najczęściej ok. 12-13 cm, w najlepszych przypadkach 15 cm - co warunkowane jest wysokim poziomem opadów i wód gruntowych, względnie lepszą jakością gleby.

Więcej informacji na temat ekonomiki prowadzenia zagajnika oraz dodatkowych dopłat za greening znajdziecie Państwo na specjalnie opracowanej stronie:

greening.pl

Zapraszamy do kontaktu celem zapewnienia Państwu bezpłatnego doradztwa.

W skład naszej grupy wchodzą:
VerbavaWoodcapitalBiomassTrading