O nás

Společnost SUHOX se zabývá zejména nákupem a následným pronajímáním zemědělských pozemků, vhodných pro pěstování rychlerostoucích dřevin.

SUHOX je mladá, ale rychle se rozvíjející společnost, která v současné době vlastní největší rozlohu plantáží rychlerostoucích energetických dřevin v České republice.

2010

  • založení společnosti
  • zakoupení prvních pozemků pro plantáže 

2011

  • výsadba prvních 75 ha v ČR

2012

  • výsadba 130 ha v ČR

2013

  • výsadba 650 ha plantáží

SUHOX je dceřinou společností firmy Agricola ISIDOR a.s. Významným obchodním partnerem je firma Verbava a.s., která je nejvýznamnějším hráčem v oblasti pěstování energetických dřevin v ČR. Firma Verbava zajišťuje pro SUHOX s.r.o. na základě obchodního vztahu provoz plantáží rychle rostoucích dřevin.

Naším cílem je posílit své pozice v tomto regionu a přispět k širšímu využívání obnovitelných zdrojů energie, přispět k rozumnému, smysluplnému využití pozemků, kde často nelze aplikovat tradiční formy zemědělství.

Země střední a východní Evropy mají v oblasti pěstování energetických dřevin za vyspělým světem stále co dohánět. Odkup pozemků za účelem pěstování energetických dřevin je novou podnikatelskou příležitostí a zároveň výrazem environmentální odpovědnosti, odpovědnosti za budoucnost nás všech.

SUHOX. Šance pro budoucnost.