Odkup a zprostředkování prodeje pozemků

Odkup pozemků

Na základě vypracovaného posudku pozemek doporučíme nebo nedoporučíme k založení plantáže. V případě kladného hodnocení pozemek od vlastníka za zajímavých finančních podmínek vykoupíme. Zájem máme především o pozemky o minimální výměře 3 ha, které tvoří jednotný celek s přístupovou cestou. Případný aktuálně uzavřený nájemní vztah by neměl být delší než jeden rok, nebo by zde měla být možnost smlouvu vypovědět v jednoroční výpovědní lhůtě, popřípadě uzavřít dohodu s aktuálním pronajímatelem.

Zprostředkování prodeje pozemku

V případě, že posudek nepotvrdí vhodnost pozemku, pomůžeme jeho vlastníkovi zprostředkovat prodej (pouze u pozemků o výměře větší než 10 ha), a to formou inzerce na našem webu nebo na jiných realitních serverech, případně cíleně oslovíme potenciální zájemce o zemědělskou půdu.

 

SUHOX. Pro udržitelnou budoucnost.

Svůj pozemek k prodeji můžete nabídnout zde.