O nas

Spółka SUHOX jest spółką zależną Grupy Verbava, największego producenta biomasy pochodzącej z szybkorosnących upraw energetycznych w Republice Czeskiej. Współpracujemy ze spółką ekspercką Wood Capital wyspecjalizowaną w analizie i  przygotowaniu gruntów, zakładaniu i plantacji, jak również w prowadzeniu zbiorów i procesu rekultywacji gleby. Z kolei spółka Biomass Trading wspiera nas w procesie dystrybucji biomasy pośród wszystkich dostępnych klientów.

Historia rozwoju naszej firmy:

2010

 • początek funkcjonowania spółki Suhox w Republice Czeskiej
 • pierwsze transakcje zakupu terenów rolnych

2011

 • 75 ha założonych plantacji
 • areał 130 ha przygotowany do upraw
 • otwarcie jednostek operacyjnych na Słowacji i Ukrainie
 • kolejne transakcje zakupu i dzierżawy gruntów

2012

 • kolejne 130 ha założonych plantacji
 • areał 570 ha przygotowany do upraw
 • otwarcie jednostki operacyjnej w Polsce
 • kolejne transakcje zakupu i dzierżawy gruntów

2013

 • ogólny areał plantacji w krajach naszego funkcjonowania to już ponad 770 ha
 • kolejne transakcje zakupu i dzierżawy gruntów, rozwój powierzchni upraw

Nasze spółki zależne:
VerbavaWoodcapitalBiomassTrading