Dane kontaktowe

 

SUHOX PL sp. z o.o.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP PL525 254 32 63
REGON 146358464
KRS 0000439014

Nasz adres:
ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa
tel. 22 350 73 89, fax 22 350 73 38

Biuro regionalne:
ul. Piotrkowska 12/806, 25-510 Kielce

 

FORMULARZ KONTAKTOWY 

 

Nasze spółki zależne:
VerbavaWoodcapitalBiomassTrading