Úvod

Pozemky pro pěstování RRDSpolečnost SUHOX je vlastníkem rozsáhlého souboru zemědělských pozemků umístěných ve všech krajích České republiky. Pozemky jsou užívány jako plantáže rychle rostoucích dřevin.

Jsme největším investorem do půdy pro pěstování energetických dřevin u nás. Na celém území ČR vykupujeme vhodné zemědělské pozemky, zejména ornou půdu a trvale travní porosty.

V České republice se v posledních letech soustavně zvyšuje výměra ploch, na nichž se rychlerostoucí dřeviny pěstují. Využívání obnovitelných energetických zdrojů má do budoucna velký potenciál. Investice do rozvoje nových technologií dokazuje, že pravidla trhu a trvale udržitelný rozvoj lze úspěšně skloubit dohromady.

Naše práce je přínosem pro krajinu, je investicí do „zelených“ technologií, do budoucnosti nás všech.

Suhox. Budoucnost, to je hlavně odpovědnost.

Vykoupíme vaše pozemky:

Výkup a pronájem pozemků