Dlaczego zagajnik topoli?

  • obecnie aż 1/3 światowej produkcji drewna przemysłowego pochodzi z zagajników;
  • w Polsce notuje się ponad 30% gruntów słabszych rolniczo, które doskonale nadają się do nasadzenia zagajnika;
  • zagajnik stanowi formę zazielenienia. Od 1 stycznia 2015 roku wszyscy rolnicy są zobowiązani do wdrożenia jednej z trzech praktyk tzw. greening (zazielenienia). Tytułem tego obowiązku rolnikowi przysługiwała będzie dodatkowa dopłata w przewidywanej wysokości 74 EUR/ha/rok;
  • jedno nasadzenie wystarcza na ponad 20 lat plonowania. Zbiory można prowadzić co 4 lata lub rzadziej, zależnie od plonu. Średni plon generowany przez zagajnik wynosi 20-25/ton/ha/rok.
 
 

Wprowadzenie

Spółka SUHOX PL jest częścią grupy firm wyspecjalizowanych w pozyskiwaniu surowca drzewnego z zagajników krótkiej rotacji. Z powodzeniem założyliśmy dotąd ponad 1000 ha upraw opartych o wysokoefektywne odmiany topoli energetycznej. Większość z tych upraw realizujemy na gruntach własnych, współpracując z sektorem energetyki zawodowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Czechy, Słowacja, Polska, Niemcy, Ukraina). 

Nasi eksperci posiadają ponad 20 lat doświadczenia badawczego w tworzeniu
i prowadzeniu zagajników zarówno topoli, jak wierzby na cele energetyczne.

Doświadczenie pokazało, iż z szeregu powodów najlepszym rozwiązaniem są odmiany topoli:

  • wysoki plon osiągany nawet na słabszych gruntach (IV-VI klasa bonitacyjna, łąki, nieużytki);
  • odporność na szkodniki, choroby i wahania temperatur (zwłaszcza zimąz ujemnych na dodatnie, i odwrotnie);
  • uniwersalność wyprodukowanego drewna (m.in. zrębka dla energetyki pozyskiwana co 4 lata, papierówka dla sektora meblarskiego i papierniczego możliwa do pozyskania 6-8 lat po nasadzeniu). 

Suhox

W skład naszej grupy wchodzą:
VerbavaWoodcapitalBiomassTrading