Certifikáty

Registrace u Ústředního kontrolní a zkušebního ústavu zemědělskéhoRegistrace u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského

Na základě registrace č. 4148 může WOOD CAPITAL vyrábět, dovážet ze třetích zemí a uvádět do oběhu rozmnožovací materiál okrasných druhů pro jiného než koncového spotřebitele. Náš certifikát o registraci můžete získat ZDE.

 

 

Licence Ministerstva zemědělstvíLicence Ministerstva zemědělství

Na základě licence může WOOD CAPITAL dávat do oběhu reprodukční materiál lesních dřevin určených k obnově lesa a zalesňování. Licence ke stažení ZDE.

 

 

 

 

Osvědčení od Státní rostlinolékařské správy o provedení zápisu do registru

Osvědčení od Státní rostlinolékařské správy o provedení zápisu do registru

WOOD CAPITAL na základě osvědčení může uvádět na trh určité rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty vypěstované nebo vyrobené na území ČR. Dále může dovážet určité rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty a také je oprávněn k vydávání náhradních rostlinolékařských pasů. Osvědčení možno stáhnout ZDE.

 

Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikateleOsvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele

WOOD CAPITAL prohlašuje, že je řádně přihlášen do evidence zemědělského podnikatele dle §2f odst. 5 zák. č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Osvědčení ke stažení ZDE.