Úvod

Pozemky pro pěstování RRDSpolečnost SUHOX se zabývá nákupem a dlouhodobým pronájmem zemědělských pozemků.

Jsme největším investorem do půdy pro pěstování energetických dřevin u nás. Na celém území ČR vykupujeme vhodné zemědělské pozemky, zejména ornou půdu a trvale travní porosty. Hledáme rovněž pozemky k dlouhodobému pronájmu, jejich vlastníkům tak nabízíme atraktivní možnost zhodnocení majetku.

V současné době působíme v České a Slovenské republice, v Polsku a na Ukrajině. V tomto regionu patříme s rozlohou vysázených a pravidelně udržovaných plantáží – celkově jde o více než 750 ha – k nejvýznamnějším vlastníkům půdy určené k pěstování energetických dřevin.

V České republice se v posledních letech soustavně zvyšuje výměra ploch, na nichž se rychlerostoucí dřeviny pěstují. Využívání obnovitelných energetických zdrojů má do budoucna velký potenciál. Investice do rozvoje nových technologií dokazuje, že pravidla trhu a trvale udržitelný rozvoj lze úspěšně skloubit dohromady.

Naše práce je přínosem pro krajinu, je investicí do „zelených“ technologií, do budoucnosti nás všech.

Suhox. Budoucnost, to je hlavně odpovědnost.

Vykoupíme nebo pronajmeme vaše pozemky:

Výkup a pronájem pozemků

Vždy úplnou a aktuální nabídku nemovitostí naleznete zde:

Aktuální nabídka nemovitostí

Firmy ve skupině:
VerbavaWoodcapitalBiomassTrading