O nás

Společnost SUHOX se zabývá zejména nákupem a pronájmem zemědělských pozemků, vhodných pro pěstování rychlerostoucích dřevin.

SUHOX je mladá, ale rychle se rozvíjející společnost, která v současné době vlastní největší rozlohu plantáží rychlerostoucích energetických dřevin v České republice a na Slovensku. Působíme rovněž v Polsku a na Ukrajině.

2010

  • založení společnosti
  • zakoupení prvních pozemků pro plantáže 

2011

  • výsadba prvních 75 ha v ČR
  • otevření pobočky na Slovensku a na Ukrajině
  • akvizice pozemků v zemích působnosti

2012

  • výsadba 130 ha v ČR
  • otevření pobočky v Polsku
  • akvizice pozemků v zemích působnosti

2013

  • výsadba 650 ha plantáží ve všech zemích působnosti

SUHOX je dceřinou společností firmy Verbava, která je nejvýznamnějším hráčem v oblasti pěstování energetických dřevin v ČR. Zároveň spolupracujeme se společností Wood Capital, jež se zabývá produkcí sadebního materiálu a vlastním pěstováním rychlerostoucích dřevin, a se společností Biomass Trading, která obchoduje s biomasou.

Ve všech zemích, v nichž působíme, hledáme pozemky vhodné pro zakládání plantáží energetických dřevin, tyto pozemky od vlastníků vykupujeme nebo si je dlouhodobě pronajímáme, případně zprostředkujeme jejich prodej, a to bez služeb realitní kanceláře. Mezi další aktivity naší společnosti patří prodej nepotřebného majetku, který v současné době nevyužíváme. Samozřejmostí pro naše klienty je bezplatné poradenství a právní servis, díky němuž mají vždy jistotu, že obchodní transakce proběhne v souladu s právními předpisy.

Naším cílem je posílit své pozice v tomto regionu a přispět k širšímu využívání obnovitelných zdrojů energie, přispět k rozumnému, smysluplnému využití pozemků, kde často nelze aplikovat tradiční formy zemědělství.

Země střední a východní Evropy mají v oblasti pěstování energetických dřevin za vyspělým světem stále co dohánět. Odkup pozemků za účelem pěstování energetických dřevin je novou podnikatelskou příležitostí a zároveň výrazem environmentální odpovědnosti, odpovědnosti za budoucnost nás všech.

SUHOX. Šance pro budoucnost.